Monthly Archive: April 2015

Shirah Shahabiyah Khadijah binti Khuwailid 0

Shirah Shahabiyah Khadijah binti Khuwailid

Khadijah Binti Khuwailid radhiallahu ‘anha Beliau adalah seorang sayyidah wanita sedunia pada zamannya. Dia adalah putri dari Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qushai bin Kilab al-Qurasyiyah al-Asadiyah. Dijuluki ath-Thahirah yakni yang bersih...

Share and Fun 1 1

Share and Fun 1

“Hanya wanita sholehah yang bisa masuk surga melalui pintu manapun yang ia sukai.” Untuk menjadi wanita sholeheh yang perlu dimaksimalkan ada 4 hal, yaitu: menegakkan agama, cinta syi’ar kebaikan, berjuang dalam dakwah, dan memelihara...

Katering 1 0

Katering 1

Katering 1 bersama Akh Nanda Eka (FK ’12, Ketua Forum Cendikiawan Muslim UNS)   Dakwah? Why Not?! Dakwah berarti menyeru untuk mengajak ke jalan Allah. Urgensu Dakwah, Ali-Imron: 104 “Dan hendaklah ada di antara...

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com