Daily Archive: April 28, 2015

Shirah Shahabiyah Khadijah binti Khuwailid 0

Shirah Shahabiyah Khadijah binti Khuwailid

Khadijah Binti Khuwailid radhiallahu ‘anha Beliau adalah seorang sayyidah wanita sedunia pada zamannya. Dia adalah putri dari Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qushai bin Kilab al-Qurasyiyah al-Asadiyah. Dijuluki ath-Thahirah yakni yang bersih...

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com