Daily Archive: May 6, 2015

Pesan Imam Ghazali kepada Muridnya 0

Pesan Imam Ghazali kepada Muridnya

Pertama, “Apa yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini?”. Murid- muridnya menjawab “Orang tua, guru, kawan ,dan sahabatnya”. Imam Ghozali menjelaskan semua jawaban itu benar. Tetapi yang paling dekat dengan kita adalah...

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com