Daily Archive: May 27, 2015

Kantin Gemes #2 Keajaiban Al-Qur’an 1

Kantin Gemes #2 Keajaiban Al-Qur’an

Mukjizat Al-quran sungguh tiada tandingannya. Kitab suci umat Islam ini adalah kitab yang diturunkan dari langit danmenyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Al-quran sebagai pedoman hidup umat Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui perantara malaikat...

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com