#semilir16 Blog

Bulan Peduli Akhirat dan Alam Ghoib 0

Bulan Peduli Akhirat dan Alam Ghoib

Ketika Allah ta’aala menggambarkan karakter bangsa Rum di dalam surah Ar-Ruum, maka kita temukan salah satunya ialahsekularistik dan materialistik. Bangsa Rum dewasa ini diwakili oleh bangsa barat umumnya, Eropa dan Amerika khususnya. Sekular dalam pengertian menyangka...

Khatam dan Tartil 0

Khatam dan Tartil

Dalam kitab at-Tibyan fi Adab Hamalat al-Quran, Imam an-Nawawi menjelaskan banyak hal etika membaca Alquran. Di antaranya, ada dua keutamaan yang menarik, yaitu khatam dan tartil. Khatam artinya menamatkan atau menyelesaikan membaca Alquran, dari surah al-Fatihah hingga an-Nas. Tartil adalah membaca Alquran...

10 Jalan Pengampunan Dosa 0

10 Jalan Pengampunan Dosa

Setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Karena itu, yang perlu dibangun dalam diri setiap muslim, bukan hanya sikap hati-hati menjauhi dosa saja, tapi juga menumbuhkan sikap yang benar tentang apa dan bagaimana yang harus dilakukan...

Tujuh Butir Mutiara Kehidupan 0

Tujuh Butir Mutiara Kehidupan

Terkadang dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini , orang seakan tak mempunyai pegangan, apa lagi bila sedang mengalami tekanan dari berbagai sisi, atau sedang mengalami cobaan, ujiaan, musibah dan lain sebagainya. Bahkan karena beratnya...

Wajah Bersih Bercahaya 0

Wajah Bersih Bercahaya

Jika banyak perempuan modern sering ditemukan mengabiskan waktu dan menghamburkan banyak rupiah di salon-salon kecantikan terutama untuk memoles wajahnya supaya semakin cantik, segar, dan  menarik, maka bagi  Muslimah upaya itu cukup dengan air wudhu.

Kewajiban Amal Jama’i 0

Kewajiban Amal Jama’i

Keikhlasan hati, kebersihan hati nurani, kesucian jiwa, ketulusan kata-kata, dan amanah dalam menunaikan tugas, semuanya itu merupakan akhlak mulia. Untuk menyempunakan akhlak itulah Rasulullah saw diutus agar setiap orang menjadi batu bata bagi pembangunan...

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com